Bog Biblije, Jezus Kristus, REŠITEV ZATE

Ali si se tudi ti kdaj znašel v situaciji, ko si potreboval rešitev? Ljudje se vsakodnevno srečujemo z njimi. Iščeš rešitev, kako plačati položnice, medtem ko ti primanjkuje denarja? Iščeš rešitev, ker tvoj zakon razpada? Iščeš rešitev, ker si bolan? Iščeš rešitev, ker si osamljen in brez prijateljev? Iščeš rešitev, ker se počutiš praznega? Še veliko več primerov je, s katerimi se ljudje vsakodnevno soočamo in neprenehoma iščemo rešitev, vendar pomembno vprašanje je, kje iščemo rešitev? Morda v alternativah, v drogah, v alkoholu, v spolnosti, v varanju, v modi, v pogovoru s prijateljico/prijateljem … Kje iščeš ti rešitev? Morda si izkusil, da so ti nekatere zgoraj naštete stvari prinesle rešitev, vendar je bila ta dolgotrajna? Kot pravi Božja beseda v psalmu 62,7: »Le on je moja skala in moja rešitev, moja trdnjava: ne bom veliko omahoval.« Jezus je bil rešitelj že mnogih oseb v Bibliji, ravno tako pa je lahko tudi tvoj!

Vsi iščemo rešitev, ker smo nagnjeni k preživetju. Si se kdaj vprašal, kaj pa lahko dejansko reši tvoje življenje? Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.«

Naj bo Jezus Kristus, Bog Biblije tvoj rešitelj za situacije, s katerimi se soočaš že danes, na zemlji in tako boš vedno zmagoval. »Kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.«

Je Jezus Kristus že postal tvoj osebni odrešenik? Si ga povabil v svoje srce? Zate je premagal smrt in te pred njo rešil na križu! Z razprtimi rokami ti daje ta brezplačen dar in čaka, da ga sprejmeš.

 

Ne bom več iskal rešitve drugod,

tebi vse bom predal, ti si moja pot,

zate bom živel, ker ti umrl zame si,

premagal si smrt in vse kar vsak dan me teži.

 

Nič ni dolgotrajno, le tvoja ljubezen je,

je brezpogojna, zapolni v meni vse,

radost in mir mi prinašaš v srce,

tam prebivaš Jezus, Bog Biblije.

 

Ti nisi iskal popolne ljudi,

sprejel si nas grešne in polne skrbi,

naredi me sebi podobnega,

želim živeti, s tabo, Stvarnik zemlje in neba.

 

Besedilo tega plakata je vzeto iz Svetega pisma, 1. pismo Timoteju 4:10. Bog te vabi, da zaupaš Njemu. Najbrž se marsikomu postavljajo mnoga vprašanja: Kako naj vem, da je Bogu mar zame in moje probleme? Kako vem, da je vreden zaupanja? Kako naj vem, da bo kos mojim težavam, ki so nerešljive? Ne potrebujem praznih obljub. Ne potrebujem še enega razočaranja.

Negotovost in brezup zasledujeta človeka na vsakem področju družbe. Kot posledica tega se prikradeta še strah in panika – pred izgubo zdravja, ljubljene osebe, zaposlitve, materialnih dobrin, strah pred prihodnostjo, osamljenostjo, smrtjo, oporečno hrano …

Vsakdo hrepeni po srečnem, zadovoljnem in polnem življenju, zato ljudje preizkušajo različne instant »recepte«, ki pogosto prinesejo polno mero razočaranja. Ti »recepti« obljubljajo zdravje in ugodje telesu, duši in duhu. Moder človek pa preveri avtentičnost in verodostojnost njihovih avtorjev.

Le eden je, ki nam je dal najbolj zanesljiv »recept« za zadovoljno in polno življenje – živi Bog, Jezus Kristus. On ti predlaga, da svojega upanja ne naslanjaš na materialne stvari, religijo, zdravo prehrano, razne alternative … Jezus Kristus te vabi, da svoje upanje nasloniš nanj. Njegov »recept« je Božja beseda, Sveto pismo, ki je resnica in 100% deluje. On ne daje praznih obljub. Jezus Kristus je prišel, da te odreši greha, bolezni, prekletstva, bolečine, brezupa, strahov, negotovosti … Edini je, ki te tako ljubi, da je šel zate na križ. Edini je, ki ima vso moč in oblast in vedno deluje v dobro tistih, ki se zatekajo k njemu. Nasloni svoje upanje in vse pričakovanje na Jezusa Kristusa, ki je Odrešenik za vse ljudi – tudi zate. Dragi prijatelj, to je več kot »recept«, to je obljuba živega Boga. Zaupaj mu, ne bo ti žal.

»Samo eden je posrednik med Bogom in ljudmi, Kristus Jezus.«  Prvo pismo Timoteju 2:5

Marsikdo se ob tej vrstici ustavi in pomisli: Čakaj malo. Kdo lahko to trdi? Kje to piše? Mar me niso v cerkvi učili, da so določeni posredniki, priprošnjiki, h katerim lahko molim, in oni posredujejo zame pri Bogu? Mar ne vodijo vse poti k Bogu?

Odgovor na ta vprašanja je preprost. Zgornji citat je izjavil tisti, ki je edina prava pot, resnica in življenje, ter je najvišja avtoriteta, sam Jezus Kristus, ki je učlovečena Božja beseda. Evangelij po Janezu 14:6 

V Svetem pismu je v 1. pismu Timoteju 2:5 zapisano: »Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi posrednik med Bogom in ljudmi, Kristus Jezus.« Noben človek, svetnik, priprošnjik, nobena religija, ne more posredovati za človeka pri Bogu Očetu, razen Jezus Kristus. Božja zapoved pravi: »Ne imej drugih bogov poleg mene.« 2. Mojzesova 20:3

Tako pravi Sveto pismo, ki je Božja beseda: »Vsakomur, ki posluša besede, ki so v tej knjigi – če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami (bo Bog njemu dodal šibe), ki so opisane v tej knjigi. Če pa bi kaj odvzel od besed, ki so v tej knjigi, bo Bog odvzel njegov delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta opisani v tej knjigi.« Razodetje 22:18-19

Božja beseda govori o Jezusu Kristusu: »V nikomer drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.« Apostolska dela 4:12

Ni  drugega posrednika med človekom in nebeškim Očetom kot Jezus Kristus. On pa se ne vsiljuje, ampak ti je dal svobodno voljo, ali ga sprejmeš kot posrednika ali ne. Opraviči in zastopa te lahko le On, ki je vzel nase vse tvoje grehe, ter plačal ceno zate na križu Golgote – če Ga sprejmeš in se ravnaš po Njegovih navodilih. Ni ga drugega imena, po katerem bi se rešil, razen po Njem.

Sam se moraš odločiti, komu boš verjel in sledil – nauku človeka, religiji ali Božji besedi.

 

Adam in Eva sta bila zaradi padca v greh ločena od Boga. Kot njuni potomci se ljudje rodimo z grešno naravo. Jezus, Božji Sin, je prišel, da bi nas odrešil grehov in spravil z Bogom Očetom. Na veliki petek je bil Jezus križan. Na križu je nase prevzel vse grehe, bolezni, slabosti in prekletstva človeštva. S tem je omogočil ljudem odrešenje, ozdravljenje in osvobojenje. Tretji dan, na velikonočno jutro, je vstal od mrtvih, saj smrt nad Njim ni imela oblasti, kakor beremo v Svetem pismu. Po Jezusovi daritvi na križu imamo lahko odnos z Bogom Očetom. Vesela novica je, da Jezus ni mrtev, ampak živi in nam ponuja življenje v obilju.

Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.  Evangelij po Janezu 10,10

 

Človek danes bolj kot kadar koli hrepeni po zadovoljstvu, smislu, miru, srečnem in bogatem življenju. Ravno tako je danes več kot kadar koli na razpolago nešteto možnosti, ki človeku ponujajo manj stresa, manj težav, manj stisk, več miru, več zdravja, več zadovoljstva, več medsebojnega razumevanja …

Mnogo je alternativ oziroma možnosti, ki se današnjemu človeku vsiljujejo od vsepovsod. Vse z na videz dobrim namenom – človeku omogočiti odgovor oziroma rešitev za določene situacije, težave, probleme, stiske … Mnogi iščejo resnico. Kaj pa je resnica?

Zakaj je današnji človek ob vsej ponudbi možnih rešitev tako neizpolnjen, obupan, zaskrbljen? Ponujajo se številne knjige, ki naj bi prinesle odgovore za duševno in duhovno izpolnitev človekove notranjosti. Obdaja nas poplava literature, ki naj bi človeka v nekaj korakih pripeljala do zdravja in dobrega počutja. Farmacija se neprestano trudi izboljšati svoje produkte, ki naj bi rešili težave in preprečevali nastanek kakršnih koli nepravilnosti.

Zakaj se kljub vsemu zdi, da na vseh področjih škriplje in je polno zmede? Na to vprašanje nam odgovor daje Sveto pismo – Božja beseda. Človek zmore za človeka pripraviti kratkotrajne rešitve. Krščanski Bog Oče pa je človeku pripravil pravo rešitev – Jezusa Kristusa, dostopnega in dosegljivega Rešitelja za vsakogar. Jezus je isti kot takrat, ko je živel na Zemlji in še vedno odrešuje, ozdravlja in osvobaja. Kdor sprejme Jezusa za svojega Odrešenika in Gospoda, ni nikoli osramočen. Le Jezus Kristus je pravi odgovor in resnična rešitev za vsakega človeka!

 

V Božji besedi, Svetem pismu, v Evangeliju po Mateju 11:28 beremo: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.«

Družba nas potiska v hiter tempo življenja. Vsakdo od nas ob tem občuti posledice na duhovnem, duševnem in telesnem področju življenja. Tovrstne življenjske situacije vsak doživlja drugače. Zato nam je Bog Biblije, Jezus Kristus, rojen po devici Mariji, pokazal pravo pot, pravo resnico in pravo ljubezen. Po smrti na križu je tretji dan vstal od mrtvih in živi.

Vsak človek, ki Jezusa sprejme v svoje življenje, in ima z njim prijateljski odnos, od njega dobi mir oziroma počitek za duhovno, duševno in telesno področje življenja.