Kaj verujemo?

Smo cerkev, ki veruje v celotno resnico Svetega pisma. Verujemo v troedinega Boga (Očeta, Jezusa Kristusa in Svetega Duha):

  • Verujemo, da smo po veri v Jezusa Kristusa postali otroci Boga Očeta.
  • Verujemo, da je Jezus Kristus, rojen po devici Mariji, Božji Sin, ki se je žrtvoval za grehe človeštva s tem, ko je umrl na križu. Po treh dneh je vstal od mrtvih, pokazal svojo moč nad grehom in smrtjo ter s tem pokazal, da je pot odrešenja človeka možna samo po njem. »V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.« Apostolska dela 4:12

Na podlagi Svetega pisma verujemo, da Jezus Kristus tudi danes odrešuje, osvobaja in ozdravlja. »Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke.« Pismo Hebrejcem 13:8

  • Smo cerkev, ki veruje v Svetega Duha, da ta pričuje ljudem o Jezusu Kristusu in jih vodi v resnico Svetega pisma. Kot skupnost smo odprti za delovanje Svetega Duha in njegove darove, ki delujejo v izgradnjo vernikov.

Verujemo, da smo kristjani poklicani k služenju Bogu in ljudem.

Kontakt

pastor Denis Turk

M: 031 398 481