Krst v vodi

Krst v vodi

V Svetem pismu je veliko odlomkov, ki govorijo o krstu. Iz njih lahko izvemo, kakšna je Božja volja glede krsta in kakšen je svetopisemski krst.

Kaj je krst?

S krstom se javno poistovetimo s tem, kar je Jezus storil za nas na križu. Javno povemo, da verujemo, da je Jezus Kristus Božji sin in naš zveličar. To je dejanje vere in poslušnosti po tem, ko smo začeli verovati evangeliju in se obrnili k Bogu.

Sveto pismo pravi: Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. (Mr 16, 16)

Krst sam pa človeka ne odrešuje, odrešuje nas vera v Jezusa Kristusa. Samo dejanje krsta brez vere nima nobene veljave. Kaj je torej še potrebno?

Kdo se lahko krsti?

V odlomkih Svetega pisma, ki govorijo o krstu, vidimo, da so krščevali le ljudi, ki so sprejeli vero in se spreobrnili. Najprej vera, nato krst.

Če pogledamo Jezusovo naročilo, pravi, naj naredimo ljudi za njegove učence, potem naj jih krstimo. (Mt 28, 19) Tudi v Marku 16, 16 je zapisano: Kdor bo sprejel vero in bo krščen…

Apd 2, 41 : Tisti, ki so sprejeli vero, so se dali krstiti…

Janez Krstnik je farizejem rekel, naj obrodijo sad, vreden spreobrnjenja, potem naj se krstijo.

Krsti se torej lahko človek, ki je sprejel vero in se spreobrnil od grešnega življenja k Bogu.  Najprej vera, nato krst.

Kaj pa krst dojenčkov in majhnih otrok?

Iz zgoraj naštetih biblijski vrstic je jasno videti, da krst dojenčkov in majhnih otrok nima osnove v Svetem pismu. Krst je javno priznanje vere v Jezusa-ali dojenček to lahko stori?

Sveto pismo pravi, da si rešen po veri v Jezusa, ne po veri druge osebe. Sam boš stal pred Bogom, vera nekoga drugega te ne more rešiti.

Krst je simbolična slika tega, da umremo sami sebi in vstanemo v novo življenje. Ali je smiselno krstiti nekoga, ki tega ne razume?

Zakaj krst v vodi in kakšna je duhovna simbolika krsta v vodi

Grška beseda, ki je v Svetem pismu uporabljena za krst, je »baptizo«. Besedo lahko prevedemo kot:  pogrezniti, potopiti, očistiti s potapljanjem, okopati, preplaviti. Nikakor pa beseda ne pomeni poškropljenja z vodo, pač pa popolno potopitev v vodo. Prva cerkev je vedno krščevala s pogreznitvijo krščencev v vodo, saj je v tem skrit velik duhovni pomen.

Rim 6,3 » Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.«

Ta odlomek in tudi Kol 2, 11-12 jasno prikazujeta, kako pri krstu odložimo svoje staro življenje in kako nastane novo življenje, ki je podrejeno poslušnosti Kristusu.

Zakaj naj se krstim?

  1. Ker je to Božja volja.

Jezus sam se je dal krstiti. LK 3, 21-22 Nebeški Oče in Sveti Duh sta potrdila to odločitev. (Lk 3, 21-22)

Apostoli so se krstili.

Prva cerkev je krščevala vse ljudi, ki so sprejeli vero.

  1. Ker je to Božja zapoved.

V Mt 28, 19 je Jezus naročil učencem: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha.«

Da se odločiš za krst, ni potrebno čakati na posebne občutke ali prositi za razodetje Božje volje. Božja volja je jasno razvidna iz navedenih odlomkov Svetega pisma. Če veruješ, da je Jezus Kristus tvoj Odrešenik in Bog in si se odvrnil od svojih poti ter si mu pripravljen slediti, potem lahko rečeš tako kot evnuh, ki mu je Filip oznanil Jezusa:

Apd 8, 36-38 » Ko sta potovala naprej, sta prišla do neke vode in evnuh je rekel: »Glej, voda! Kaj mi brani, da ne bi bil krščen?« Velel je ustaviti voz, oba, Filip in evnuh , sta stopila v vodo in Filip ga je krstil.«