Politika zasebnosti in piškotki

  1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave osebnih podatkov

Naročnik se strinja, da ponudniki za namene svojega poslovanja zbirajo in obdelujejo njegove osebne podatke.

Če pri zagotavljanju storitev ponudnik za naročnika obdeluje osebne podatke, se sprejem teh splošnih pogojev šteje za sklenitev pisne pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov oz. kot privolitev v zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov, v skladu z zahtevami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

V primeru naročila domen se naročnik strinja, da se v skladu s pravili registracije domen njegovi podatki posredujejo mednarodnemu registrarju in objavijo v bazi podatkov WHOIS, Enom ali Domaincheapsters.

Osebni podatki naših naročnikov zajemamo ime, priimek, naziv in naslov podjetja, e-naslov kontaktne osebe, davčna številka podjetja, po možnosti tudi telefon. Podatke hranimo in obdelujemo v namen ohranjanj poslovnega stika ter reševanja morebitnih težav, obveščanja o nadgradnji storitev, tehnične opreme, ki je povezana s poslovanjem naročnika, in morebitnega marketinškega obveščanja preko e-pošte. V kolikor pošljemo e-pošto preko mail servica, si v sklopu analize kampanje zabeležimo klike na povezave (ogledane strani), čas/trajanje obiska posameznih strani, potek obiska na naši strani (funnel). Omenjeno spremljanje in analiziranje obiskanosti strani nam pomaga pri izboljšanju uporabniške izkušnje.

Za komunikacijo z naročniki hranimo sledeče podatke:
– naslov elektronske pošte,
– ime,
– priimek,

Osebne podatke v podjetju hranimo v oddelku za trženje.

  1. Hramba osebnih podatkov

Vse zbrane osebne podatke hranimo na področju Republike Slovenije. Podatki se nikakor ne izvažajo izven omenjenega geografskega področja.

  1. Čas / obdobje hranjenja osebnih podatkov

Osebne podatke hranimo nedoločen čas oz. do izrecnega preklica hrambe le-teh. V slednjem primeru se podatki izbrišejo nemudoma.

  1. Varovanje zbranih osebnih podatkov

Od naših obiskovalcev oz. poslovnih partnerjev nikoli ne pridobivamo drugih podatkov, kot navedeno v prvi točki tega pravilnika (npr. številke kreditnih kartic ipd.). Naša spletna stran www.kcnm.si gostuje na varnem strežniku v EU. Strežnik in oprema na njem je redno posodobljena in v KCNM skrbimo, da je varnost vsebin na naših strežnikih na najvišjem nivoju.

Osebne podatke, ki jih zberemo, ne posredujemo tretjim osebam in jih ne tržimo na kakršen koli način. V kolikor pride do posredovanja podatkov tretjim osebam (poslovnim partnerjem, podizvajalcem ipd.), so le-ti zavezani varovati posredovane podatke pod enakimi pogoji, ki veljajo za Krščanski Center Novo mesto.

V kolikor državni, ali varnostni organi zahtevajo posredovanje osebnih podatkov, v skladu z aktualno zakonodajo, le-te posredujemo v primeru podanega uradnega zahtevka.

  1. Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva sledeče:

– popravek,
– vpogled,
– prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
– popoln izbris,
– prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Pisno zahtevo lahko pošlje preko e-pošte [email protected] ali pisno s priporočeno pošto na sedež podjetja, ki je Krščanski Center Novo mesto Podbreznik 104a, 8000 Novo mesto.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice iz naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu, ki je:

Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji, Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana
https://www.ip-rs.si

  1. Piškotki

Krščanski Center Novo mesto na svoji spletni strani kcnm.si uporablja t.i. piškotke (cookies). Ti so datoteke, ki se ob obisku strani samodejno shranijo na računalnika in naprave obiskovalca. Ob nadaljnjem oz. ponovnem obisku iste spletne strani ima ponudnik dostop do v piškotkih zbranih podatkov.

S pomočjo piškotkov ponudnik zagotavlja boljšo uporabniško izkušnjo ter vpliva na uporabniku bolj prilagojeno prikazovanje strani. Hkrati pa so uporabniku piškotki v pomoč pri izvajanju analize svojih spletnih obiskovalcev ter pri statistiki obiskanosti spletnega mesta.

Piškotki in podatki, ki so se na ta način zberejo ne omogočajo identifikacije obiskovalca v smislu zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. S piškotki ni moč ugotoviti točne identifikacije obiskovalca (tj. za katerega specifičnega obiskovalca/osebo se gre). Dodatna dovoljenja je moč nastavljati v samem brskalniku, ki ga obiskovalec uporablja za brskanje po spletu.

Krščanski Center Novo mesto na svoji spletni strani kcnm.si uporablja lastne piškotke, obenem pa zaradi zgoraj omenjenih razlogov omogoča tudi nekaterim tretjim ponudnikom, da na napravo obiskovalca naloži svoje piškotke (tj. 3rd party piškotki).

Podatki o posameznih piškotkih, o upravljavcih podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih obdelave zbranih podatkov in o trajanju piškotkov so navedeni v spodnji tabeli:

Krščanski Center Novo mesto __utma / 2 leti Več (v angleščini) >>
__utmb / čas seje
Google Inc. __utmc / čas seje
__utmz / 6 mesecev
__utmv / 2 leti

Na spletni strani kcnm.si pa lahko obiskovalec sam ponastavi delovanje piškotkov.

  1. Varnost na strežnikih

Naše strežnike redno posodabljamo in omogočamo SSL certifikate za kodiran prenos podatkov. Za naročilo omenjenih certifikatov se lahko naročnik obrne na našo prodajno ekipo na naslovu [email protected] in se pogovorimo glede instalacije in implementacije certifikata.

Poleg možne zaščite prenosa podatkov preko certifikatov, na naših strežnikih zahtevamo določen nivo »jakosti« gesel spletnih računov in dostopov do administrativnega okolja (npr. cPanela), e-naslovov, FTP računov ipd. Na ta način povečamo varnost v zvezi s potencialnimi vdori v spletne račune. Kljub tem zahtevam je naročnik dolžan skrbeti za varnost vseh uporabniških imen in gesel, ki jih uporablja za dostop do spletnega računa oz. administrativnega okolja. Izvajalec za to ni dolžan in je zanj nemogoče skrbeti.

  1. Varnost na spletni strani

Na spletni strani kcnm.si uporabljamo SSL (Secure Socket Layer) certifikat, ki skrbi za kodiranje podatkov ter posledično varno povezavo med strežnikim in napravo obiskovalca. Več o SSL certifikatih in kodiranjih si lahko preberete na sledeči povezavi >> (v angleščini).

  1. Drugo

Ekipa Krščanski Center Novo mesto spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletni strani kcnm.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v družbi Krščanski Center Novo mesto, nam lahko pišete na [email protected] .