Človeštvo: čudovito in zlomljeno

Verujemo, da je Bog po svoji podobi ustvaril Adama in Evo in ju postavil v rajski vrt, da v svoji identiteti kot njegovo stvarstvo živita v harmoniji in ljubezni z njim ter drug z drugim. Adam in Eva pa sta se Bogu uprla in verjela Satanovi laži, da lahko postaneta kot Bog. S tem je greh stopil v svet in umazal naše odnose z Bogom, drug z drugim in s seboj. Po naravi smo postali grešniki, za greh smo se odločili. Naš greh nas je oddvojil od Boga in nas pravilno postavil pod njegovo pravično in sveto jezo. Ker z lastnimi napori nismo sposobni obnoviti pravilnega odnosa z Bogom, postane nezaslužena Božja ljubezen naša največja potreba, istočasno pa je Bog edini, ki nas lahko reši in obnovi odnos med njim in nami.

1. Mojzesova knjiga 1:27, 3:1-7, Psalm 8:3-6, Rimljanom 5:12,19, Izaija 59:1-2, Rimljanom 3:23, Efežanom 2:1-3, 1 Janez 4:10