Evangelij: Bog odrešuje grešnike

Ne glede na to, da so ljudje popolnoma grešni, pa je Bog imel načrt, da jih z ljubeznijo odreši, da lahko pridejo k njemu. Že v Stari zavezi lahko beremo, kaj vse je Bog delal, da je reševal ljudi njihovih grehov. V Novi zavezi pa je ta načrt do popolnosti izpolnjen v Jezusu Kristusu, ki je prišel in živel v popolni poslušnosti do Boga, bil za naše grehe križan namesto nas in obujen od mrtvih tretji dan. To je evangelij oziroma dobra novica. Sveti Duh nas vleče k Jezusu Kristusu, našemu Rešitelju, in nam daje vero, da verujemo Vanj. “Kdorkoli verjame, da je Jezus Gospod in da ga je Bog obudil od mrtvih, bo odrešen.” Samo po evangeliju se lahko odrešimo. To je neizčrpna obljuba, ki zadovolji našo nemirnost tako, da oživi naš odnos z Bogom, nam da večno življenje z njim zdaj in na veke. Odrešenja si s svojimi dobrimi deli ne moremo zaslužiti, ampak ga lahko le sprejmemo kot milostni dar.

Efežanom 1:4-5, Izaija 53:1-11, Hebrejci 2:9, 4:15; 2. Korinčanom 5:21, 1. Korinčanom 15:1-4, Tit 3:5-6, 2. Timotej 2:25, Rimljanom 10:13, Rimljanom 1:16, Efežanom 2:4-9