Sveti Duh: naš Pomočnik

Tudi Sveti Duh je Bog, enakovreden Očetu in Sinu. Danes je prisoten v svetu in ljudem pričuje, da potrebujejo Jezusa Kristusa. Od trenutka odrešitve dalje živi v vsakem verniku. Vsakemu kristjanu daje moč za služenje, razumevanje Božje besede, za tolažbo v težavah in vodstvo, da se pravilno odločamo. Kristjan vsakodnevno išče vodstvo Duha.

2. Korinčanom 3:17, Janez 16:7-13, 14:16-17, Apostolska dejanja 1:8, 1. Korinčanom 2:12, 3:16, Efežanom 1:13, Tit 3:5, Janez 14:26, Galačanom 5:22-23,25