Hišne skupine

Zbiranje vernikov po hišah je bila praksa prvih Jezusovih učencev. Cerkev je skozi prijetne in težke čase v človeški zgodovini rasla v spoznanju Božje besede ter v medsebojni ljubezni.

Krščanstvo je način življenja. Biti kristjan pomeni biti eno s svojim Odrešenikom Jezusom Kristusom in z njegovo Cerkvijo – verujočimi vanj.
Sveto pismo nam pravi, da je Božja beseda naša duhovna hrana, ki jo vsakdo izmed nas potrebuje vsak dan.

Zato se srečujemo v hišnih skupinah čez teden, molimo drug za drugega in tudi na ta način ostajamo trdni in močni v Jezusu Kristusu ter izgrajujemo medsebojne odnose. V sproščenem vzdušju spoznavamo Sveto pismo in se pogovarjamo o resnicah, zapisanih v njem. Učimo se praktičnega krščanskega življenja: kako pomagati drug drugemu, razvijati svoje darove in talente na praktičen način.

»Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost, prek spoznanja tistega (Jezusa Kristusa), ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo.« Drugo Petrovo pismo 1, 3

Kontakt

Vera Erbida, lokacija Mali Cerovec
M: 051 431 257

Martin Škrbec, lokacija Ratež
M: 031 396 205

Rajko Krašovec, lokacija Žabja vas
M: 041 403 403

Sonja Rebselj, lokacija Mačkovec
M: 040 514 514

Tončka Blatnik, lokacija Drska
M: 040 656 678