Skupina v Metliki

V Metliki delamo s skupino Romov. Namen delovanja je, da ljudi, ki so zainteresirani za spoznavanje resnice Svetega pisma, poučujemo, kot je to delal Jezus Kristus.

Skupaj z njimi gremo skozi lekcije Učeništva, to je tečaj v 48 lekcijah, katerega avtorja sta Andrew Wommack in Don W. Krov. Na podlagi preučevanja Svetega pisma jih usmerjamo k osebnemu odnosu z Jezusom, ki daje novo življenje, kar se kaže na vseh področjih človekovega življenja.

Poučevanje in delo z njimi zajema razna področja. Srečanje z Bogom je pri nekaterih že povzročilo vidno spremenjeno življenje.

Kontakt

Janez Erbida
M: 041 484 439

Utriknki iz Metlike