Jezus živi

Adam in Eva sta bila zaradi padca v greh ločena od Boga. Kot njuni potomci se ljudje rodimo z grešno naravo. Jezus, Božji Sin, je prišel, da bi nas odrešil grehov in spravil z Bogom Očetom. Na veliki petek je bil Jezus križan. Na križu je nase prevzel vse grehe, bolezni, slabosti in prekletstva človeštva. S tem je omogočil ljudem odrešenje, ozdravljenje in osvobojenje. Tretji dan, na velikonočno jutro, je vstal od mrtvih, saj smrt nad Njim ni imela oblasti, kakor beremo v Svetem pismu. Po Jezusovi daritvi na križu imamo lahko odnos z Bogom Očetom. Vesela novica je, da Jezus ni mrtev, ampak živi in nam ponuja življenje v obilju.

Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.  Evangelij po Janezu 10,10